Ugankarska revija

problem 185    

montaa -cela 2

BH Enigmatska revija

bh upitnik 52

Datoteke su pripremljene za prenos u pdf formatu. Možete ih pogledati i odštampati sa besplatnim programom Adobe Reader.

Ako programa nemate, možete ga skinuti ovdje.

Razmišljanje ob 100. obletnici križanke

RAZMIŠLJANJE OB 100. OBLETNICI SODOBNE KRIŽANKE

 

V letu, v katerem se spominjamo prve sodobne križanke, sem poskušal poiskati čim več podatkov o »kraljici ugank«. Napisanega je kar precej, vendar so pogledi dokaj različni. Oprl sem se na spodaj citirane vire, ki so se mi zdeli najbolj kompletni. V tem članku bi rad povedal svoje mnjenje, ker se z nekaterimi ugotovitvami v virih ne strinjam, predvsem zaradi enostranske razlage in nedoslednosti. Najbolj me moti, da se o prvi križanki govori šele po objavi Wynnove križanke 21. 12. 1913 v časopisu New York World (sl.1).

web-wynnovaprva

Trditev, da je moderna križanka nastala s črnim poljem, drži, vendar Wynnova križanka, ki jo imajo za prvo sodobno križanko, nima črnega polja. Ta križanka oziroma lik je verjetno nastal, tako kot nekatere predhodne križanke, zgolj slučajno. Da luknja v liku diamanta ni črno polje, ampak bela praznina, je slikovno najbolje predstavil Harry Cliver iz Montreala, ki je v 13. številki iste revije, 15. marca 1914, v to luknjo spravil še eno križanko (sl. 2).

web-rupa1web-rupa2

Wynne je šele pozneje dojel funkcijo luknje v svoji prvi križanki in je križanko s pravimi črnimi polji objavil šele 31. 5. 1914 (sl 2).

web-prvaspolji

Prav tako je trditev, da križanke pred tem niso obstajale, in da so vse križanke do takrat samo magični kvadrati, težko sprejeti. Vse na našem planetu je imelo svoj razvoj od skromnih začetkov, polnih pomanjkljivosti in nedorečenosti, do današnjih dni, enako velja tudi za križanko. Tudi Wynnove križanke imajo nekatere slabosti, enako kot križanke pred njegovimi, npr. pojava enakih besed (dove), nelogična oštevilčenost, opisi po vrsti, brez vodoravno in navpično. Ravno iznajdba črnega polja je omogočila večjo fleksibilnost, večje in raznovrstnejše like z več različnimi besedami vodoravno in navpično.

Da so že precej pred Wynnovo križanko obstajale korektne križanke brez črnega polja, ki so imele tudi različno dolge besede – odkril jih je Will Shortz – se vidi iz naslednjih primerov (sliki 4, 5).

web-brezcrnih1web-brezcrnih2

Križanka, katero so imenovali povezani magični kvadrati, je križanka, ki ima vse elemente sodobne križanke, manjkala je samo mreža. V tej križanki praznine v liku lahko označimo kot črna polja (v originalu bela polja), v eno vrsto ali stolpec se lahko vpišeta dve besedi, besede so različne dolžine, vse besede v križanki se med seboj križajo, vse vodoravne in vse navpične besede so različne. In zakaj ta križanka ni križanka? (sl. 6.) Kateri ugankar bi v današnjem času za križanko 7x7 brez črnih polj trdil da je to magični kvadrat?

web-magicni

Mislim, da bi morali poenoti merila in upoštevati nastanek in razvoj križank z vsemi slabostmi, ki jih imajo nove zamisli, torej tudi križanke, ki so nastale iz magičnih kvadratov in nimajo črnih polj na eni strani ter sodobne križanke, ki imajo črna polja.

Ena izmed splošnih definicij bi lahko bila:

- Magični liki so mrežaste uganke, ki imajo enake vodoravno in navpično križajoče se besede. Danes imamo celo vrsto magičnih likov, ne samo kvadratov (kotnik, ščit, zvezda ...).

- Križanka je mrežasta uganka, ki ima vse vodoravno in navpično križajoče se besede različne.

- Križanke, ki so nastale pred 31. 5. 1914 bi lahko poimenovali prvotne ali stare križanke, pozneje nastale pa moderne (sodobne) križanke, saj imajo vsaj eno črno polje.

Po meni znanih podatkih je bila prva križanka, po zgoraj določeni definiciji, objavljena v nemškem jeziku v ljubljanski reviji Ilirski list št. 35, 31. 8. 1833. Odkril jo je Bruno Gričar (sl.7).

web-illyrischesblatt1

Prva sodobna križanka pa je Wynnova, objavljena 31. 5. 1914. Tako Američanom kot Wynnu ostane primat PRVE MODERNE KRIŽANKE, samo da se datum obletnice premakne za nekaj mesecev naprej.

Branko Milovanović

Viri:

  1. Barcellos Ximens Sergio: Historia das Palavras Cruzadas
  2. Živomir Jevtić: Razonoda uz ukrštene reči
  3. Radislav Marinković: Ogled o najstarijm ukrštenicama
  4. Zagonetač Bjelovar
  5. Živomir Jevtić: Priča o slovnim kvadratima